Ramavtalsleverantören har väl inte rätt att vid rangordning debitera högre priser än vad som framgår av Ramavtalets bilaga Priser?

Fasta priser gäller vid rangordnade avrop (se Prislista på Avropa.se). Vid förnyad konkurrensutsättning offererar leverantörerna ett timpris utifrån myndighetens avrop.

Senast ändrad: 2021-12-17