Till innehåll på sidan

Gäller detta ramavtalsområde endast permanenta tillsättningar/rekryteringar eller omfattar den även interimstillsättningar?

Ramavtalsområdet omfattar inte interimstillsättningar. För beskrivning av vad upphandlingen omfattar, se avsnitt 1.4.1 i upphandlingsdokumentet (förfrågningsunderlag).

Senast ändrad: 2020-11-19