Om leverantören inte hittar en kandidat-behöver myndigheten ändå betala?

Vid avbrytande av uppdrag så kan avbeställningsklausulen i Allmänna villkor vara lämplig (11.24.4 Avbeställning av Avrop). Om uppdraget rör ett komplett rekryteringsuppdrag så kan man även titta på avsnitt Fakturering (11.13.1 Fakturering) där en faktureringstrappa anges.

Senast ändrad: 2021-10-06