Om man väljer använda någon parameter för krav i avropet blir detta tillägg kostnadsdrivande och ett påslag på det fasta priset?

Om en parameter från Kravkatalogen används så är det inte kostnadsdrivande. Parametrarna är en möjlighet att specificera myndighetens behov och krav. Se Vägledningen 3.3 Kravställning.

Senast ändrad: 2021-10-06