Till innehåll på sidan

Kan man i samma avrop efterfråga två olika rekryteringsuppdrag, tex chefsrekrytering och spetskompetens?

För att kunna avropa flera rekryteringar som ska genomföras, i ett och samma kontrakt, krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna är att de som ska rekryteras i så fall ska vara både inom samma delområde och samma riksområde samt att det även ska röra sig om ett specifikt rekryteringsbehov som ska genomföras under en viss tidsperiod. Med specifikt rekryteringsbehov avses att det vid den förnyade konkurrensutsättningen specificeras hur många som ska rekryteras, när i tiden och vilken tjänst det rör sig om.

Senast ändrad: 2022-05-30