Om leverantören inte hittar en kandidat- i vilket skede anses då uppdraget slutfört?

Eftersom varje uppdrag har olika förutsättningar krävs en dialog mellan ramavtalsleverantör och avropande myndighet avseende förväntningar och möjligheter i det specifika uppdraget. Parterna kan komma överens om hur länge uppdraget ska få fortgå utan att kandidat hittas och hur debiteringen ska ske om kandidat inte hittas.

Senast ändrad: 2021-01-29