Bemanningstjänster

Med bemanningstjänster avses inhyrning av konsulter som ska arbeta under myndighetens arbetsledning.
Inhyrningen ska fylla tillfälliga eller längre personalbehov som uppstår hos avropsberättigad.
Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder från enstaka timmar, arbetsdagar upp till månader och år.
Tjänsterna ska utföras på plats hos avropsberättigade, om man inte kommer överens om annat.
Ramavtalet omfattar inte rekrytering, entreprenad, omställning och jobbförmedling.

Ramavtalet är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och enklare IT-tjänster.

 

 • IT-tjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 500 timmar)

  Yrkesområdet IT är indelat i tre områden: övre Sverige, mellersta Sverige och nedre Sverige.• Övre Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.• Mellersta Sverige: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro,....

 • IT-tjänster, avrop genom rangordning (t.o.m 500 timmar)

  Yrkesområdet IT är indelat i tre områden: övre Sverige, mellersta Sverige och nedre Sverige. • Övre Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.• Mellersta Sverige: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro,....

 • Kontorstjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 500 timmar)

  Yrkesområdet kontorstjänster är indelat i tjugoen (21) län: Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala....

 • Kontorstjänster, avrop genom rangordning (t.o.m 500 timmar)

  Yrkesområdet kontorstjänster är indelat i tjugoen (21) län: Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala....