Bemanningstjänster

Med bemanningstjänster avses inhyrning av konsulter som ska arbeta under myndighetens arbetsledning.
Inhyrningen ska fylla tillfälliga eller längre personalbehov som uppstår hos avropsberättigad.
Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder från enstaka timmar, arbetsdagar upp till månader och år.
Tjänsterna ska utföras på plats hos avropsberättigade, om man inte kommer överens om annat.
Ramavtalet omfattar inte rekrytering, entreprenad, omställning och jobbförmedling.

Ramavtalet är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och enklare IT-tjänster.