IT-tjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 500 timmar)

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2020-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Yrkesområdet IT är indelat i tre områden: övre Sverige, mellersta Sverige och nedre Sverige.

Övre Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.
Mellersta Sverige: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro, Värmland, Stockholm och Gotland.
Nedre Sverige: Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne  och  Halland. 

Vid förnyad konkurrensutsättning ska timpriser i anbuden överstiga angivna golvpriser.

OBS! Från den 1 augusti 2018 är golvpriserna på Bemanningstjänster justerade. För vidare frågor kontakta Sandra Lukins på Statens inköpscentral.

Läs mer

För att välja geografiskt område klicka nedan.