Kontorstjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 500 timmar)

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2020-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Yrkesområdet kontorstjänster är indelat i tjugoen (21) län:

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län

Vid förnyad konkurrensutsättning ska timpriser i anbuden överstiga angivna golvpriser.

OBS! Från den 1 augusti 2018 är golvpriserna på Bemanningstjänster justerade. För vidare frågor kontakta Sandra Lukins på Statens inköpscentral.

Läs mer

För att välja län klicka nedan.