IT-tjänster, avrop genom rangordning (t.o.m 500 timmar)

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Yrkesområdet IT är indelat i tre områden: övre Sverige, mellersta Sverige och nedre Sverige.

Övre Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.
Mellersta Sverige: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro, Värmland, Stockholm och Gotland.
Nedre Sverige: Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland.

Vid förnyad konkurrensutsättning ska timpriser i anbuden överstiga angivna golvpriser.

Läs mer

För att välja geografiskt område klicka nedan.