Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Avtalsperiod: 2016-08-01 - 2020-07-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-07-31

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal". I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.