Frågor och svar om Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

  • Vilka priser gäller inom området?
    Svar:

    Pris sätts vid avropstillfället, utom om krav ställts på s k senior-konsult. I detta fall finns ett takpris på 1800 kr/tim. Definitionen finns i Inbjudan.