Mediebyråtjänster - Annonser

Avtalsperiod: 2020-04-01 - 2022-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2024-03-31

Delområde Annonser omfattas av:

- Analys och rådgivning i enklare mediefrågor av taktisk karaktär.

- Produktion av annonser såsom rekryteringsannonser och varningsannonser m.m utifrån avropsberättigads grafiska profil och önskemål i samband med köp av annonsutrymme.

- Förhandling av rabatter och köp av annonsutrymme.

- Bokning av annonsutrymme och administration.

- Optimering av digital annonsering.

- Kontroll och kvalitetssäkring av annonser.

- Uppföljning

Avropsformen är rangordning varför den först rangordnade ramavtalsleverantören tilldelas avropsförfrågan.

Det innebär att avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade ramavtalsleverantören inom respektive delområde. Om denne inte, för tillfället, klarar att leverera eller har godtagbara skäl att avböja avrop, har avropsberättigad rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, o.s.v.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Tekniska museet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-08-25