Mediebyråtjänster - Kampanjer

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2022-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Delområde Kampanjer omfattas av:

- Medieanalys, mediestrategi, medieval, samt övrig rådgivning

- Förhandling och köp av medieutrymme

- Bevakning, studerande och analys av prioriterade målgrupper

- Projektledning

- Efterkontroll och uppföljning.

Avropsformen är förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att samtliga angivna ramavtalsleverantörer tilldelas avropsförfrågan.
Detta innebär att samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.

 

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Chalmers tekniska högskola, stiftelse
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Tekniska museet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-09-15