Till innehåll på sidan

Avtalsuppföljning

Avtalsperiod: 2020-03-02 - 2024-03-01 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-03-01

Ramavtalet omfattar tjänster inom revision- och granskning för uppföljning av avtal. Med det avses granskning av, men inte begränsat till, följande typer av tjänster:

  • Avtal och avtalsefterlevnad såsom exempelvis uppfyllelse av krav, fakturor, avtalstrohet, redovisning av statistik, (granskning utan ISAE 3402, d.v.s. utan bestyrkande).
  • Leverantörens efterlevnad av Code of Conduct.

I samband med avrop specificeras uppdraget.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-09-06