Till innehåll på sidan

Forensic

Avtalsperiod: 2020-03-02 - 2024-03-01 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-03-01

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för området Forensic. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster:

  • Kontroll av eventuellt inträffade eller misstänkta oegentligheter.
  • Finansiella felaktigheter, regelöverträdelser, penningtvätt och utredning om mutor och korruption.
  • Juridisk rådgivning i anslutning till forensisk utredning.
  • Identifiering och hantering av oegentlighetsrisker samt förebyggande av oegentligheter.

I samband med avrop specificeras uppdraget.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-10-03