Till innehåll på sidan

Vilka priser gäller i Ramavtalet?

Se vägledningen avseende respektive anbudsområde. För rangordnade (Forensic och Finansiell revision) är priserna fasta. Vid förnyad konkurrensutsättning finns olika takpriser angivna.

Senast ändrad: 2020-11-10