Till innehåll på sidan

IT-revision

Avtalsperiod: 2020-03-02 - 2024-03-01 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-03-01

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för IT-revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster:

 • IT-styrning såsom strategier, organisation och leveransmodeller.
 • Ledningssystem för informationssäkerhet exempelvis utifrån ISO 27001/27002.
 • Generella IT-kontroller såsom applikationskontroll.
 • Behörighetshantering.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder av it-komponenter såsom nätverksutrustning, operativsystem, databaser och applikationer.
 • Drift och övervakning.
 • Kontinuitetshantering
 • Tredjepartsleverantörer.
 • Dataanalys
 • Granskning av molnlösningar.
 • Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Penetrationstester

I samband med avrop specificeras uppdraget.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-09-06