Till innehåll på sidan

Jag ska exempelvis göra ett avrop och finner att både Avtalsuppföljning och Internrevision skulle kunna passa – vilket ramavtal ska jag använda?

Du ska använda det ramavtalet som bäst möter ert behov. Ligger tyngdpunkten i revisionen av granskning av tredje part så passar Avtalsuppföljning förmodligen bäst men vill ni fokusera på interna delar mer så går det även att avropa på Internrevision. Fundera på behovet och utgå från en överviktsprincip.

Senast ändrad: 2020-11-10