Engelska

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i både brittisk och amerikansk engelska. Även språkgranskning av texter skrivna på engelska går att avropa. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning beroende på myndighetens behov.  

Om något av följande föreligger ska avrop göras genom förnyad konkurrensutsättning, i annat fall görs avrop enligt rangordning:

  • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10.000 ord,
  • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på engelska),
  • Krav på andra ämnesområden än allmänt, juridik och ekonomi,
  • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
  • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
  • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
  • Avropsberättigade vill p.g.a. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

 Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.

Läs mer

För att välja avropsform klicka här