Övriga språk - Rangordning

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i följande språk: Albanska, Arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), Danska, Finska, Franska, Grekiska, Italienska, Persiska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, Tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning beroende på myndighetens behov.

Myndigheten ska använda sig av förnyad konkurrenssättning om något av följande föreligger:

 • Krav på av Kammarkollegiet Auktoriserad translator i de språkriktningar där auktorisation finns,
 • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på annat språk),
 • Krav på andra ämnesområden utöver allmänna texter,
 • Krav på andra språkriktningar än de som är obligatoriska att offerera,
 • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
 • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10.000 ord,
 • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
 • Uppdraget omfattar översättning till/från flera språkriktningar,
 • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
 • Myndigheten vill pga. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.

Läs mer

För att välja avropsform klicka här

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Nordiska museet
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Dansens Hus
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank