Svenska

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Språkområdet omfattar språkgranskning och textredigering av texter skrivna på svenska. Avrop sker genom fastställd rangordning.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Nordiska museet
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Dansens Hus
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2020-10-05