Frågor och svar om Svenska

 • Vad ska kunden göra när en leverantör inte kan leverera avtalad tjänst inom ett tecknat leveransavtal?
  Svar:

  Strikt sett är det ett avtalsbrott som bör leda till påföljder enligt ramavtalets allmänna villkor. Beroende på språkriktning, omfattning och krav på tjänsten ska den avropas antingen med förnyad konkurrens eller enligt rangordning. Att acceptera (eller från leverantörens sida erbjuda) en alternativ tjänst är inte att rekommendera.

 • Hur långt efter leverans kan kompletterande arbetsinsatser påkallas?
  Svar:

  Fram tills beställaren godkänt leveransen. Om myndigheten efter godkännande upptäcker brist i översättningen kan myndigheten göra gällande fel i tjänsten.

 • Gäller kompletterande arbetsinsatser både översättning och språkgranskning?
  Svar:

  Nej, enbart översättning.

 • Gäller kompletterande arbetsinsatser enbart vid rangordnat avrop?
  Svar:

  Denna extra arbetsinsats gäller även vid leverans efter en förnyad konkurrensutsättning.

 • Ingår omskrivning av en text till lättläst svenska?
  Svar:

  Ja, ingår i språkgranskning nivå 2-4 .

 • Vilket pris gäller för andra format inkl. transkribering inom språkområde svenska?
  Svar:

  Angivna timpriser för språkgranskning gäller under förutsättning att den transkriberade texten ska språkgranskas.

 • Har leverantören rätt att ta extra betalt för transkribering av handskrivna texter som ska översättas även om ett kontrakt har tecknats genom förnyad konkurrens?
  Svar:

  För det fall kunden inte uttryckligen i sin avropsförfrågan angett att nödvändig transkribering ska ingå i priset har leverantören rätt att debitera ett skäligt pris för uppkomna transkriberingskostnader.

 • Vad menas med "allmänna texter"?
  Svar:

  Texter som inte kräver specialkunskaper för att översätta, t.ex. samhällsinformation, formulär, intyg, ansökningar etc.

 • Ingår transkriberingstjänster?
  Svar:

  Ja, men enbart transkribering från t.ex. ljudfil eller handskrivet ingår inte i ramavtalet. Översättning och/eller språkgranskning måste alltid ingå i avropet.