Tolkförmedlingstjänster

Avtalsperiod: 2019-02-01 - 2023-01-31

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal".

I dagsläger pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.

Senast ändrad: 2023-02-01