Tolkförmedlingen frågar efter ett kundnummer. Hur får jag tag på ett kundnummer?

Om myndigheten/avdelningen el. likn. inte redan har ett kundnummer hos den aktuella tolkförmedlingen går det bra att kontakta deras kundtjänst eller kontaktperson för att få ett kundnummer. Kammarkollegiet tillhandahåller inte kundnummer. Kundnumret bör anges vid avrop.

Senast ändrad: 2019-06-13