Är det OK att ge en förmedling längre tid att hitta tolk än de tider som regleras i ramavtalet? T.ex. att en förmedling kan få en hel vecka på sig att hitta en tolk i ett ovanligt språk?

Nej, det skulle ge den aktuella leverantören en otillbörlig fördel. Kunden ska gå vidare i rangordningen.

Senast ändrad: 2020-11-10