Bör tolken få ett högre arvode eftersom uppdraget avsett mer än en dialekt.

Regleras i 8 § tolktaxan, dock endast aktuellt för de myndigheter som omfattas av förordningen om tolktaxa. Det är upp till respektive beslutsfattare att avgöra om det enskilda uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet, även om tolkning inte skett på två olika språk, utan på två olika dialekter.

Senast ändrad: 2020-11-10