Går det att upprätta någon form av generell spärrlista över vissa tolkar som inte får tillsättas inom en myndighet?

Enligt ramavtalet får man vid varje avrop/bokning av tolk ange som ett krav att en eller flera specifika tolkar inte ska tillsättas. Någon generell spärrlista kan inte Kammarkollegiet lägga upp. Är den aktuella tolken auktoriserad ska ärendet anmälas till Kammarkollegiets rättsavdelning.

Senast ändrad: 2020-11-10