Hur beräknas måltidspaus för tolkar?

Ett normalt lunchuppehåll utgör 1 timme. Om det exempelvis är paus i en förhandling i endast 30 minuter bör måltidspausen utgöra 30 minuter och resterande tid utgör då arbete. Om pausen i förhandlingen är längre än en timma, exempelvis 1 timma och 20 minuter, utgör en timma normalt sett icke arvodesgrundande tid (måltidspaus) och 20 min. bör då utgöra tidsspillan under förutsättningn att den sammanlagda tidsspillan uppkommer till mer än 30 min. Om det inte finns övrig spilltid utöver de 20 minuterna i exemplet är dessa 20 minuter att anse som arvodesgrundande tid.

Senast ändrad: 2020-11-10