Hur ska tolkens reseersättning beräknas?

Beräkning av reseersättning bör påbörjas från tolkens bostad eller från den föregående uppdragsgivaren om tolken kör direkt från ett tidigare uppdrag. Reseersättning kan utgå för resa både till och från uppdraget men om tolken åker direkt till nästa uppdragsgivare bör det rimligaste vara, för att undvika dubbla reseersättningar, att den senare uppdragsgivaren ersätter tolken för resekostnader mellan sig och den tidigare uppdragsgivaren.

Senast ändrad: 2020-11-10