Ska beräkningen av traktamentet göras utifrån den bokade tiden eller den verkliga bortavaro-tiden?

Man bör utgå från den faktiska bortavaro-tiden vid bedömning av om traktamente ska utgå. Traktamentet beräknas med hänsyn till den faktiska
bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där en tjänsteresa börjar eller slutar.

Senast ändrad: 2020-11-10