Vad avses med avropsberättigads merkostnader vid utbetalning av vite?

Med merkostnader avses en myndighets direkta merkostnader till följd av att tolken uteblivit från avtalat uppdrag. T.ex. utgifter som myndigheten har haft för genomförandet uppdraget men som har blivit onyttiga på grund av att tolken uteblivit. Det kan även vara ev. mellanskillnad i pris till den leverantör som anlitas istället.

Senast ändrad: 2020-11-10