Vilket arvode berättigar en tolkning i Hazaragi till?

Kammarkollegiet behandlar Hazaragi som en varietet av (afghansk) Dari. Det finns inget auktorisationsprov i endast Hhazaragi och är man auktoriserad tolk i Dari så inbegriper det varieteter av Dari. Detta innebär att man, om man är auktoriserad i Dari, får arvodesnivå 3 (eller 4 som rättstolk) vid tolkning på Hazaragidari (och i linje med detta skulle en grundutbildning ge nivå 2). 

Senast ändrad: 2020-11-10