Skydd och säkerhet

  • Bevakningstjänster

    Här finns ramavtal gällande bevakningstjänster.

  • Säker förvaring

  • Säkerhetsteknik

    Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar tre delområden. I delområdena Brandskydd och Säkerhetssystem finns både regionala och rikstäckande ramavtal. I delområde Konsulttjänster är ramavtalen enbart rikstäckande.