Frågor och svar om Brandskyddande skåp

 • Hur lång är leveranstiden?
  Svar:

  Leveranstid ska inte överstiga 25 arbetsdagar från beställning om inget annat anges vid avropet.

 • Kan man avropa alkolås tillhörande de elektroniska nyckelhanteringsskåpen?
  Svar:

  Nej, men ramavtalsleverantörerna har möjlighet att uppdatera sitt sortiment om de kan erbjuda detta tillbehör.

 • Kan man i samma avrop avropa skåp som finns i flera delområden t.ex. ett värdeskåp och ett säkerhetsskåp?
  Svar:

  Nej det måste då bli två avrop eftersom skåpen ingår i två olika delområden.

 • Får man avropa t.ex. en klassning/grade på ett värdeskåp där skåp med önskad klassning inte finns med i produktlistorna?
  Svar:

  Nej, men ramavtalsleverantörerna har möjlighet att uppdatera sitt sortiment om de har ett skåp som är certifierat i den önskade klassningen.

 • Får man ange exakta mått på skåp vid avrop mha förnyad konkurrensutsättning?
  Svar:

  Ja om behovet finns att skåpets mått måste vara exakt pga placering i ett specifikt utrymme och att det som ska förvaras i skåpet kräver minst exakt angivet mått på skåpet. I andra fall rekommenderar vi att ni använder ett spann för mått vid kravställningen för att få bra konkurrens.