Säker förvaring

Avtalsperiod: 2017-12-02 - 2021-12-01

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal". I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.

Senast ändrad: 2021-12-02