Säkerhetsteknik

Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar tre delområden. I delområdena Brandskydd och Säkerhetssystem finns både regionala och rikstäckande ramavtal. I delområde Konsulttjänster är ramavtalen enbart rikstäckande.

  • Säkerhetsteknik, brandskydd

    Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som t.ex. brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, service och utbildning. Tilläggstjänster som kan offereras är fasta släcksystem, webbaserad distansutbildning samt elektroniskt....

  • Säkerhetsteknik, konsulttjänster

    Detta delområde omfattar konsulttjänster för säkerhetsteknik som projekteringstjänst och besiktningstjänst avseende säkerhetssystem och brandskydd samt riskanalys vid säkerhetsarbete. Avrop sker enligt en fast rullande rangordning, dvs. respektive leverantör....

  • Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

    Detta delområde omfattar bland annat produktområden som inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc. Tilläggstjänster som kan offereras är t.ex. integrerade systemlösningar, lås och låssystem, galler och....