Säkerhetsteknik

Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar tre anbudsområden; Brandskydd (f.n. avtalslöst), Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem. Ramavtalen är rikstäckande.

  • Säkerhetsteknik, brandskydd

  • Säkerhetsteknik, konsulter för säkerhetssystem

    Detta anbudsområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys vid säkerhetsarbete. Ramavtalen är rikstäckande.Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning: • enskilda....

  • Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

    Detta anbudsområde omfattar produktområden som inbrottslarm, brandlarm, CCTV (kamerateknik) och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc. Tilläggstjänster som kan offereras är t.ex. integrerade systemlösningar,....