Säkerhetsteknik, brandskydd

Avtalsperiod: 2015-06-01 - 2019-05-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-05-31

Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som t.ex. brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, service och utbildning. Tilläggstjänster som kan offereras är fasta släcksystem, webbaserad distansutbildning samt elektroniskt ledningssystem för SBA. Avrop sker per region (om uppdraget är begränsat till en region) eller rikstäckande (om uppdraget avser fler än en region) genom förnyad konkurrensutsättning.

Läs gärna vägledningen innan du avropar. Du hittar den under Gemensamma dokument.

Läs mer

För att välja region eller rikstäckande klicka nedan.