Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

Avtalsperiod: 2015-05-20 - 2019-05-19 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-05-19

Detta delområde omfattar bland annat produktområden som inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc. Tilläggstjänster som kan offereras är t.ex. integrerade systemlösningar, lås och låssystem, galler och grindar samt fjärrtjänster som bl.a. driftövervakning och kamerarondering. Avrop sker per region (om uppdraget är begränsat till en region) eller rikstäckande (om uppdraget avser fler än en region) genom förnyad konkurrensutsättning.

Läs gärna vägledningen innan du avropar. Du hittar den under Gemensamma dokument.

Läs mer

För att välja region eller rikstäckande klicka nedan