IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Söker du tjänsterna IT-tekniker eller Helpdesk, finner du dessa på Bemanningstjänster som ligger i kategori Övriga tjänster.

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Norra regionen och Uppsala-Örebro

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Norra regionen och Uppsala-Örebro. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm och Gotland

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm och Gotland. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen är indelade....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen är indelade....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra - NYA

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande....

Letar du efter Bemanningstjänster?