IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra

Avtalsperiod: 2015-04-14 - 2019-04-13 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-04-13

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Ramavtalen är indelade i sju (7) kompetensområden, alla inom området IT eller med en tydlig anknytning till IT-området.

- Konsultuppdrag som överstiger 160 tim avropas genom förnyad konkurrensutsättning.
- Konsultuppdrag upp till 160 tim avropas enligt rangordning.

De taktimpriser som gäller för samtliga områden framgår av prisöversikt nedan. Observera att dessa timpriser enbart gäller för avrop enligt rangordning. Till prisöversikt vid rangordning.

För att få tillgång till vägledning och övriga stöddokument för ramavtalet väljer du ett av de 7 kompetensområdena i rullisten nedan och därefter fliken "Gemensamma dokument". Dokumenten är desamma oavsett vilket område man väljer. Till snabbguide.

Region Sydöstra avser: Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Läs mer

För att välja område samt avropsordning klicka nedan