IBM Svenska AB

Kontaktinformation

Telefonnummer:08-7931000
Gatuadress:Kista Alléväg 60
Postadress:16492  Stockholm
E-post:ibinfo@se.ibm.com
Webbplats:http://www.ibm.se
Organisationsnummer:5560266883

Leverantör i följande ramavtalsområden