Frågor och svar om Kontorsstöd

  • Kan jag ange en specifik programvara som jag redan har och behöver fortsatt support, uppgraderingar och uppdatering på?
    Svar:

    Ja, att avropa support, uppgraderingar och uppdateringar till befintliga programvaror får ske med angivande av befintlig programvara.

  • För hur lång tid kan jag teckna ett kontrakt i P&T 2014?
    Svar:

    Ett kontrakt kan tecknas för maximalt 48 månder eller längre om särskilda skäl kan anges.