Frågor och svar om Licensförsörjning

Avrop

  • Hur kan avropande organisation försäkra sig om att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella?
  • Behöver avropande organisation genomföra ny leverantörskontroll enligt 15 Kap.4 § LOU?

Krav

  • Går det att ställa krav på Tillgänglighet i ett avrop?

Omfattning

  • Vad är en appliance och kan den avropas på ramavtalet?
  • Går det att avropa utbildning på ramavtalen inom Programvaror och tjänster?