Hur kan avropande organisation försäkra sig om att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella?

Avropande organisation ska i avropsförfrågan alltid ställa följande tre frågor:
1) Är i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande korrekt?
2) Är i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende uteslutningsgrunder (gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella?
3) Har ni säkerställt att åberopade företag inte omfattas av någon uteslutningsgrund?

Senast ändrad: 2021-08-17