Vad är en appliance och kan den avropas på ramavtalet?

Så kallad ”appliance” kan avropas (kravställas) om dess funktion faller inom  ramavtalsområdet. Med appliance avses här: redskap, apparat, utrustning –datorbaserad apparat med bestämt användningsområde. Den gör en enda eller ett fåtal saker, inget annat. En appliance brukar vara sluten för användaren. Man kan inte installera program, utom möjligtvis uppdateringar.

Senast ändrad: 2021-09-20