Går det att ställa krav på Tillgänglighet i ett avrop?

Ja, i kravet "Användbarhet" i bilaga Kravkatalog framgår det att krav på tillgänglighet går att ställa. Med användbarhet avses effektivitet i användning, design av gränssnitt(GUI) och användarupplevelse(UX) för webb, app samt andra tillämpningsområden. Det avser också tillgänglighet, där användbarhet anpassas för användargrupper med bredast möjliga spektrum av förmågor. Vidare så går det att i utveckling och konfiguration av en webbplattform(webb) ställa krav på tillgänglighet.

Det går även att ställa krav på konsultens kompetens inom tillgänglighet

Senast ändrad: 2021-08-17