Frågor och svar om Programvarulösningar

 • Går det att ställa krav på Tillgänglighet i ett avrop?
  Svar:

  Ja, i kravet "Användbarhet" i bilaga Kravkatalog framgår det att krav på tillgänglighet går att ställa. Med användbarhet avses effektivitet i användning, design av gränssnitt(GUI) och användarupplevelse(UX) för webb, app samt andra tillämpningsområden. Det avser också tillgänglighet, där användbarhet anpassas för användargrupper med bredast möjliga spektrum av förmågor. Vidare så går det att i utveckling och konfiguration av en webbplattform(webb) ställa krav på tillgänglighet.

  Det går även att ställa krav på konsultens kompetens inom tillgänglighet

 • Hur kan avropande organisation försäkra sig om att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella?
  Svar:

  Avropande organisation ska i avropsförfrågan alltid ställa följande tre frågor:
  1) Är i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande korrekt?
  2) Är i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende uteslutningsgrunder (gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella?
  3) Har ni säkerställt att åberopade företag inte omfattas av någon uteslutningsgrund?

 • Behöver avropande organisation genomföra ny leverantörskontroll enligt 15 Kap.4 § LOU?
  Svar:

  Enligt 15 kap. 4 § LOU krävs en ny leverantörskontroll, bl.a. av kvalificeringskraven, vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning från ramavtal. Denna kontrollskyldighet ansvarar Kammarkollegiet för genom att löpande genomföra leverantörsprövning under hela ramavtalsperioden.