Frågor och svar om Programvarulösningar

 • Var hittar jag takpriserna för konsulttjänster i ramavtalet?
  Svar:

  I ramavtalet Programvarulösningar finns inga priser/takpriser fastställda.

  Priset(timpriset) bestäms i ert avrop vid den förnyade konkurrensen.

 • Hur kan avropande organisation försäkra sig om att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande är korrekt samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella?
  Svar:

  Avropande organisation ska i avropsförfrågan alltid ställa följande tre frågor:
  1) Är i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande korrekt?
  2) Är i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende uteslutningsgrunder (gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella?
  3) Har ni säkerställt att åberopade företag inte omfattas av någon uteslutningsgrund?

 • Behöver avropande organisation genomföra ny leverantörskontroll enligt 15 Kap.4 § LOU?
  Svar:

  Enligt 15 kap. 4 § LOU krävs en ny leverantörskontroll, bl.a. av kvalificeringskraven, vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning från ramavtal. Denna kontrollskyldighet ansvarar Kammarkollegiet för genom att löpande genomföra leverantörsprövning under hela ramavtalsperioden.