Frågor och svar om Systemutveckling

  • Var hittar jag takpriserna för konsulttjänster i ramavtalet?
    Svar:

    I ramavtalet Systemutveckling finns inga priser/takpriser fastställda.

    Priset(timpriset) bestäms i ert avrop vid den förnyade konkurrensen.